A+ A A-

Νομική Προστασία

Είναι γενικά παραδεκτό, ότι οι γρήγοροι ρυθμοί και ο σύγχρονος τρόπος ζωής εγκυμονεί κινδύνους. Χρειάζεται λοιπόν κάποιος, την κατάλληλη στιγμή, με την απαραίτητη γνώση και την σωστή καθοδήγηση, να παίρνει τιςσωστές αποφάσεις. Χρειάζεται δηλαδή άμεση νομική στήριξη για να αντιμετωπίσει ενδεχόμενα νομικάπροβλήματα. Πολύ περισσότερα χρειάζεται την οικονομική στήριξη για να τα επιλύσει. Δηλαδή χρειάζεται τηνΑσφάλιση Νομικής Προστασίας

Στο γραφείο μας, κέντρο ενδιαφέροντός μας, είναι ο ασφαλισμένος. Στόχος μας είναι να ανταποκρινόμαστε στις ανάγκες του,προτείνοντάς του προϊόντα ασφάλισης, που θα αποτελέσουν μια μοναδική και άκρως ενδιαφέρουσα λύση για αυτόν, φροντίζονταςπαράλληλα για την εξυπηρέτηση του.

ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΑΣ
Αναλαμβάνουμε τον εξώδικο διακανονισμό των υποθέσεων με επαγγελματισμό και εξειδικευμένη γνώση.
Συγκεντρώνουμε τα δημόσια έγγραφα σε κάθε φάκελο ζημίας (ΑΒΣ, ΔΤ, Δικογραφία).
Κάνουμε τις διαπραγματεύσεις για εξωδικαστικό συμβιβασμό και πάντα σε συμφωνία με τους ασφαλισμένους μας.
Η ανάθεση των υποθέσεων σε δικηγόρους γίνεται με κριτήριο την εξειδίκευση και την εμπειρία τους.
Παρακολουθούμε την εξέλιξη κάθε δικαστικής υπόθεσης από την αρχή μέχρι το τέλος κρατώντας αντίγραφα των δικογράφων σεκάθε φάκελο ζημίας ώστε να μπορούμε να ενημερώνουμε ανά πάσα στιγμή πελάτες και συνεργάτες μας.
Στις υποθέσεις εξωτερικού οι δικοί μας γλωσσομαθείς διακανονιστές έρχονται σε επαφή με τις κατά τόπους αρμόδιες αρχές (Αστυνομία, κλιμάκια ελέγχου, τελωνεία κλπ.)
Τα δικαιολογητικά των ασφαλισμένων μεταφράζονται και προωθούνται από εμάς στο εξωτερικό και εμείς αλληλογραφούμε με τιςαλλοδαπές αρχές και τους τοπικούς δικηγόρους στις βασικές ξένες γλώσσες.
Παροχή νομικών συμβουλών σε πελάτες και συνεργάτες.
Παροχή κατευθύνσεων και σύσταση δικηγόρων σε πελάτες και συνεργάτες για μη ασφαλιστικές περιπτώσεις.

 

ΕΠΙΣΗΣ ΠΑΡΕΧΟΥΜΕ:
Δυνατότητα ελεύθερης επιλογής δικηγόρου από τον ασφαλισμένο
Υποστήριξη από ανθρώπινο δυναμικό που είναι ιδιαίτερα έμπειρο στην διαχείριση προβλημάτων του κλάδου νομικής προστασίας
Δυνατότητα δημιουργίας ειδικών προγραμμάτων Νομικής Προστασίας ώστε να ανταποκρίνονται απόλυτα στις ανάγκες ομάδων με κοινά χαρακτηριστικά (π.χ. μέλη επαγγελματικών σωματείων κ.α.)
Αμερόληπτη και αποτελεσματική διαχείριση των υποθέσεων χωρίς τον κίνδυνο σύγκρουσης συμφέροντος μεταξύ Ασφαλισμένου και Ασφαλιστικής Εταιρίας.

Δείτε Αναλυτικά

Η Νομική Προστασία Οικογένειας  παρέχει στον ασφαλισμένο και στην οικογένειά του εξασφάλιση στην ιδιωτική του ζωή, καθώς και στην επαγγελματική του με την ιδιότητα του εργαζόμενου με σχέση εξαρτημένης εργασίας.Η Ασφαλιστική Προστασία παρέχεται:

 1. Για την άσκηση αξιώσεων αποζημιώσεως βάσει διατάξεων  νόμων περί Αστικής Ευθύνης δηλ. αν ο ασφαλισμένος ή τα μέλη της οικογένειας υποστούν σωματικές βλάβες, υλικές ή περιουσιακές ζημιές και θέλουν να στραφούν για αποζημίωση εναντίον του υπαιτίου τρίτου
 2. Για την υπεράσπιση ενώπιον δικαστηρίων λόγω κατηγορίας που αναφέρεται στην παράβαση εξ΄αμελείας πονικών διατάξεων
 3. Στην επαγγελματική δραστηριότητα σαν εργαζόμενου με εξαρτημένη σχέση εργασίας (υπάλληλος, εργάτης), στις διαφορές του με τον εργοδότη
 4. Στις διαφορές που προκύπτουν με τα ασφαλιστικά ταμεία
 5. Στις διαφορές από Ενοχικές Συμβάσεις της καθημερινής ζωής. Η Νομική Προστασία Ενοχικών Συμβάσεων περιλαμβάνει τόσο την διεκδίκηση αξιώσεων αποζημιώσεως έναντι τρίτων όσο και την απόκρουση απαιτήσεων, εφ΄όσον το αντικείμενο της διαφοράς υπερβαίνει το ελάχιστο όριο που θα αναφέρεται στο συμβόλαιο
 6. Στις διαφορές που προκύπτουν από την κύρια κατοικία του ασφαλισμένου
 7. Στις διαφορές με την Ασφαλιστική του Εταιρία από συμβόλαια Ζωής, Πυρός, Κλοπής, Σεισμού κ.λ.π. 
Η ασφαλιστική προστασία παρέχεται:1.Σε περίπτωση που ο ασφαλισμένος εμπλακεί σ’ ένα αυτοκινητιστικό ατύχημα, που δεν ευθύνεται ή η υπαιτιότητα είναι αμφισβητούμενη, η  εταιρία αναλαμβάνει να διεκδικήσει για λογαριασμό του αποζημίωση ενώπιον των πολιτικών δικαστηρίων , για :-τα έξοδα επισκευής του αυτοκινήτου του-την οικονομική ζημιά που υφίσταται από την απώλεια, στέρηση ή μη χρήση του ζημιωθέντος οχήματος-τα διαφυγόντα κέρδη-τη μείωση της εμπορικής αξίας του αυτοκινήτου-τα νοσοκομειακά και ιατρικά έξοδα-την ψυχική οδύνη όταν υπάρχει τραυματισμός-την χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης-τα έξοδα μισθώσεως ταξί-το ποσό της ίδιας συμμετοχής  εφ’ όσον το αυτοκίνητο καλύπτεται με μικτή ασφάλιση2. Σε περίπτωση που ο ασφαλισμένος κατηγορείται για θάνατο ή τραυματισμό προσώπου εξ’ αμελείας, η εταιρία αναλαμβάνει τα έξοδα της υπεράσπισης του σε όλα τα ποινικά δικαστήρια μέχρι τον Άρειο Πάγο3.Όταν ο ασφαλισμένος έχει διαφορές που προκύπτουν από την αγορά, πώληση, ανταλλαγή ή επισκευή του ασφαλισμένου αυτοκινήτου του, η εταιρία αναλαμβάνει να διεκδικήσει τις αστικές του απαιτήσεις κατά του αντιδίκου4.Όταν ο ασφαλισμένος υποπέσει σε τροχαία παράβαση και διώκεται ποινικώς , η εταιρία αναλαμβάνει τα έξοδα της ποινικής του υπεράσπισης, όπως παραπάνω5.Σε περίπτωση που αφαιρεθεί η άδεια κυκλοφορίας, το δίπλωμα οδηγήσεως ή οι πινακίδες του αυτοκινήτου, η εταιρία αναλαμβάνει να ασκήσει τις απαραίτητες ενστάσεις και προσφυγές στις  αρμόδιες διοικητικές αρχές και διοικητικά δικαστήρια6. Διεκδικείται η ίδια συμμετοχή από την μικτή ασφάλιση του αυτοκινήτου καθώς και όλες οι νόμιμες απαιτήσεις που δεν αποζημιώνει η μικτή κάλυψη7.Αναλαμβάνονται οι διαφορές με την Ασφαλιστική  Εταιρία από ασφαλιστήρια μικτής, φωτιάς ή κλοπής του αυτοκινήτου 
Η ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:1.ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ2.ΠΟΙΝΙΚΗ ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ3.ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ4.ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΣΤΕΓΗΣ5.ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ6.ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ7.ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΑΠΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ8.ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΝΟΧΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (ΜΙΚΤΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ)Η Νομική Προστασία Ενοχικών Συμβάσεων περιλαμβάνει τις διαφορές που θα προκύψουν από τις συμβάσεις των επαγγελματιών ή επιχειρήσεων  με τους πελάτες τους ή προμηθευτές στην Ελλάδα, όπως:-αξιώσεις από διαμαρτυρημένες συναλλαγματικές-αξιώσεις από ακάλυπτες επιταγές-απλήρωτα τιμολόγια-αλληλόχρεους λογαριασμούς-διαφορές με τους προμηθευτές από μη έγκαιρη παράδοση , ελαττωματική ποιότητα, υπαναχώρηση στα συμφωνηθέντα κ.ο.κ 
Καλύπτονται οι εξής περιπτώσεις:1.  Η υπεράσπιση του ασφαλισμένου ενώπιον των ποινικών δικαστηρίων για την απόκρουση κατηγοριών:-εσφαλμένης ή επικίνδυνης επέμβασης ή χορήγησης αναισθησίας-εσφαλμένης ή επικίνδυνης θεραπείας-επικίνδυνης φαρμακευτικής ή θεραπευτικής αγωγής στα πλαίσια κλινικών,   πρωτοκόλλων ή πρωτοποριακών τεχνικών-αισθητικής παραμορφώσεως ή ατελούς αισθητικού αποτελέσματος-ανθρωποκτονίας από αμέλεια- ψευδών πιστοποιήσεων-επαγγελματικής εχεμύθειας ή παραβίασης του ιατρικού απορρήτου-άρνησης εκτελέσεως εργασιών κ.λ.π.-εσφαλμένης διάγνωσης με την ευρεία έννοια 2.  Η υποβολή μηνύσεως στις περιπτώσεις:-Εξυβρίσεως-Χειροδικίας-Πρόκλησης σωματικών βλαβών-Δυσφήμισης3.  Η διεκδίκηση αποζημίωσης από τρίτους για ζημιές στα μηχανήματα του ή στην επιχείρησή του4.  Οι διαφορές του ασφαλισμένου επαγγελματία με το προσωπικό που απασχολεί, από υπερωρίες, απολύσεις, καθυστερήσεις προσελεύσεως, άδειες, αποζημιώσεις κ.λ.π.5.  Οι διαφορές που μπορεί να ανακύψουν από την επαγγελματική στέγη με τον ιδιοκτήτη του οικήματος, για αυθαίρετη ή υπερβολική αύξηση ενοικίου, έξωση, προκληθείσες ζημιές κ.λ.π.6.  Οι διαφορές του ασφαλισμένου  με το ασφαλιστικό του ταμείο7.  Οι διαφορές του ασφαλισμένου  με την Ασφαλιστική του Εταιρία από τα ασφαλιστήρια της επιχειρήσεως του, όπως  Πυρός, Κλοπής, Προσωπικών Ατυχημάτων καθώς και την προσεπίκληση της ασφαλίζουσας  τον κίνδυνο Αστικής Ευθύνης Ασφαλιστικής Εταιρίας, στις διαφορές που θα προκύψουν από την κάλυψη Αστικής Ευθύνης του ασφαλισμένου 
Καλύπτονται οι εξής περιπτώσεις:1.  Η υπεράσπιση του ασφαλισμένου  ενώπιον των ποινικών δικαστηρίων για την απόκρουση κατηγοριών ,-εσφαλμένης ή επικίνδυνης επέμβασης ή χορήγησης αναισθησίας-εσφαλμένης  ή επικίνδυνης θεραπείας-επικίνδυνης φαρμακευτικής ή θεραπευτικής αγωγής στα πλαίσια κλινικών , πρωτοκόλλων ή πρωτοποριακών τεχνικών-αισθητικής παραμορφώσεως ή ατελούς αισθητικού αποτελέσματος-ανθρωποκτονίας από αμέλεια-κατηγορίες για ψευδείς πιστοποιήσεις-επαγγελματικής εχεμύθειας ή παραβίασης του ιατρικού απορρήτου-άρνησης εκτελέσεως εργασιών κλπ-εσφαλμένης διάγνωσης με την ευρεία έννοια καθώς και:Υποβολή μηνύσεως στις περιπτώσεις :Eξυβρίσεως , Χειροδικίας , Πρόκλησης σωματικών βλαβών ,Δυσφήμισης2.  Οι διαφορές του ασφαλισμένου επαγγελματία με το προσωπικό που απασχολεί , από υπερωρίες, απολύσεις, καθυστερήσεις προσελεύσεως , άδειες, αποζημιώσεις κλπ3.  Οι διαφορές που μπορεί να ανακύψουν από την επαγγελματική στέγη  με τον ιδιοκτήτη του οικήματος ,για αυθαίρετη ή υπερβολική αύξηση ενοικίου ,έξωση, προκληθείσες ζημιές κλπ.4.  Οι διαφορές του ασφαλισμένου με την Ασφαλιστική του Εταιρία από τα ασφαλιστήρια της επιχειρήσεώς του, όπως Πυρός, Κλοπής, Προσωπικών Ατυχημάτων καθώς και την προσεπίκληση της ασφαλίζουσας  τον κίνδυνο Αστικής Ευθύνης Ασφαλιστικής Εταιρίας, στις διαφορές που θα προκύψουν από την κάλυψη Αστικής Ευθύνης  του ασφαλισμένου [/spoiler][spoiler title="ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΩΝ"]Στο ειδικό αυτό πρόγραμμα ασφαλίζονται οι Διαχειριστές Πολυκατοικιών για θέματα που ανακύπτουν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, για πράξεις, παραλήψεις ή παραβάσεις, καθώς επίσης και οι κοινόχρηστοι χώροι και τα κοινόχρηστα αγαθά, όπως:

 1. Ένοικος αρνείται την καταβολή κοινοχρήστων
 2. Ένοικος αρνείται ή κωλυσιεργεί την καταβολή δαπάνης αντικατάστασης σωληνώσεων, βαφής του κτιρίου, μονώσεως της ταράτσας κ.λ.π.
 3. Ο διαχειριστής κατηγορείται για υγειονομικές παραβάσεις ή ποινικά αδικήματα που συνδέονται με την άσκηση των καθηκόντων του
 4. Παραδίδεται ελλειπές φορτίο πετρελαίου ή κακής ποιότητας και προκαλεί ζημιές στον λέβητα
 5. Προκύπτουν διαφορές ως προς την τιμή ή την ποιότητα εργασίας ελαιοχρωματισμού κοινοχρήστων χώρων κ.λ.π.
 6. Νεοαγορασθείς καυστήρας ή άλλο για την κοινή χρήση και εξυπηρέτηση μηχάνημα ή εξάρτημα αποδεικνύονται ελαττωματικά
 7. Προκαλούνται ζημιές στους κοινόχρηστους χώρους από υπαιτιότητα τρίτου και εγείρεται αγωγή αποζημίωσης εναντίον τουΔιαφορές από ασφαλιστήρια Αστικής Ευθύνης του εκάστοτε Διαχειριστή 
Η Νομική Προστασία καλύπτει τα εξής:1.  Τις περιπτώσεις που παραβλάπτονται τα νόμιμα δικαιώματα του σφαλισμένου ως μισθωτού από πράξεις ή παραλείψεις του εργοδότη.Όπως για παράδειγμα:-Παραπομπή στο Πειθαρχικό-Δικαιώματα αδείας-Παρακράτηση μισθού-Δυσμενής μετάθεση-Αποζημίωση από εργατικό ατύχημα-Απόλυση χωρίς αιτία-Απόλυση χωρίς αποζημίωση-Στερήσεις βαθμών 2.  Την υπεράσπιση του ασφαλισμένου ενώπιον ποινικών δικαστηρίων και πειθαρχικών συμβουλίων όταν κατηγορείται για εξ΄αμελείας ποινικά αδικήματα, εφ΄όσον έχουν σχέση με την επαγγελματική του δραστηριότητα3.  Την υποβολή μήνυσης στις περιπτώσεις ψευδούς καταμηνύσεως που έχουν σχέση με την επαγγελματική δραστηριότητα. 
Η Ασφαλιστική Προστασία παρέχεται στις ακόλουθες περιπτώσεις:Όταν ο ασφαλισμένος κατηγορείται για τραυματισμό ή θάνατο λουομένου ή ψαρά από αμέλεια με το σκάφος, καθώς επίσης και για ρύπανση της θάλασσας, επικίνδυνη οδήγηση, οδήγηση κοντά στην παραλία, έλλειψη σωστικών και γενικά για μη τήρηση των διατάξεων που αφορούν την ναυσιπλοΪα , τον ελλιμενισμό, την καθέλκυση , την παραβολή, την ρυμούλκηση, την αγκυροβόληση  κλπ, η εταιρία αναλαμβάνει να υπερασπίσει αυτόν και τους  συνεπιβαίνοντες , στα ποινικά δικαστήρια μέχρι τον Άρειο ΠάγοΑν ο ασφαλισμένος έχει απαιτήσεις, από σωματικές βλάβες που προκλήθηκαν σε αυτόν ή στους συνεπιβαίνοντες από υπαιτιότητα τρίτου , η εταιρία αναλαμβάνει να διεκδικήσει εξώδικα ή δικαστικά τις αξιώσεις τους, εναντίον του υπαιτίου ή της ασφαλιστικής του εταιρίαςΤο ίδιο θα συμβεί αν έχετε απαιτήσεις από ζημιές που προκάλεσαν άλλοι στα δικά σας σκάφη , κατά τον πλούν, την παραβολή, τον απόπλουν , την αγκυροβόληση , την ρυμούλκηση κλπ.Η εταιρία διεκδικεί επίσης τις απαιτήσεις σας κατά της ασφαλιστικής σας εταιρείας, εφ’ όσον αυτή δεν εκπληρώνει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από δικά σας ασφαλιστήρια, που αφορούν τα σκάφη σας. Τέλος, η εταιρία προφυλάσσει  τα δικαιώματά σας, όταν έχετε διαφορές από συμβάσεις που αναφέρονται στο σκάφος  όπως , ελαττωματική επισκευή στο ναυπηγείο, μη καταβολή συμφωνηθέντος ναύλου από τους ναυλωτές , μη καταβολή του υπολοίπου τμήματος σε περίπτωση πωλήσεως του σκάφους  κ.ο.κ.Η κάλυψη αφορά τον ασφαλισμένο και επεκτείνεται στα επιβαίνοντα μέλη της οικογένειας του, στα μέλη του πληρώματος και στα δωρεάν μεταφερόμενα άτομα 
Ασφαλιστική Προστασία παρέχεται:

 1. για την διεκδίκηση αξιώσεων αποζημίωσης, σύμφωνα με διατάξεις νόμων περί αστικής ευθύνης
 2. για την υπεράσπιση σε ποινικά δικαστήρια λόγω κατηγοριών που αναφέρονται στην παράβαση εξ’ αμελείας ποινικών διατάξεων που έχουν σχέση με το ασφαλισμένο αντικείμενο
 3. σε περίπτωση διαφορών από μισθωτικές συμβάσεις
 4. στις διαφορές μεταξύ ομόρων ιδιοκτησιών
 5. σε περίπτωση διαφορών από ενοχικές συμβάσεις εφ΄όσον το αντικείμενο της διαφοράς υπερβαίνει το ετήσιο ασφάλιστρο που καταβάλλει εκάστοτε ο ασφαλισμένος και προκύπτουν από το ασφαλισμένο ακίνητο 
Αν ο ασφαλισμένος είναι Επαγγελματίας Αυτοκινητιστής απαιτείται ξεχωριστό συμβόλαιο για Φορτηγό, Λεωφορείο, Ταξί.Με την κάλυψη αυτή ολοκληρώνεται η Νομική Προστασία του οχήματος και σαν επαγγελματικό μέσο , και ο ασφαλισμένος αισθάνεται από κάθε άποψη ήσυχος και ασφαλής.ΦΟΡΤΗΓΑ:Στα πλαίσια της παραπάνω κάλυψης περιλαμβάνονται:1.  Η διεκδίκηση των απαιτήσεων του ασφαλισμένου από καθυστερήσεις2.  Η διεκδίκηση απαιτήσεων από άρνηση καταβολής κομίστρου (ΦΟΡΤΩΤΙΚΕΣ)3.  Η διεκδίκηση ή απόκρουση απαιτήσεων από διαφορές του ασφαλισμένου με τον  οδηγό του , για μισθούς, άδειες, υπερωρίες, ταμείο ασφαλίσεως κλπ.4.  Η υπεράσπιση στα ποινικά δικαστήρια, όταν ο ασφαλισμένος κατηγορείται για :-υπέρβαρο-ταχογράφο-μη τήρηση βιβλίου δρομολογίων ή εργασίας προσωπικού-μη έγκυρη έκδοση ή θεώρησης επαγγελματικής άδειας κλπ5.  Η μεσολάβηση  και εκπροσώπηση του ασφαλισμένου σε κάθε περίπτωση που δημιουργούνται διαφορές κατά την φόρτωση ή εκφόρτωση του επαγγελματικού αυτοκινήτου , με τον αποστολέα , παραλήπτη ή φορτωτή του εμπορεύματος. ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ:Κατηγορίες για μη τήρηση βιβλίου δρομολογίων και προσωπικού (ρεπό , υπερωρίες κλπ), για μεταφορά υπεράριθμων επιβατών , για μεταφορά επί κομίστρω. Διεκδίκηση απαιτήσεων για μη πληρωμή εισιτηρίων, κομίστρων ή άλλων αποζημιώσεων. Διαφορές από εργασιακές σχέσεις.ΤΑΞΙ:Κατηγορίες για άρνηση μισθώσεως, διπλή μίσθωση, μίσθωση εκτός διοικητικών ορίων , επιλογή πελάτη, υπερβολικό κόμιστρο κλπ. Απαιτήσεις λόγω αρνήσεως καταβολής κομίστρου , απαιτήσεις εναντίον του οδηγού για μη απόδοση εισπράξεων ή αδικαιολόγητη καθυστέρηση χρήσεως  αυτοκινήτου κλπ. 
Aπό τις αρχές του 2011, όλοι οι Λογιστές – Φοροτεχνικοί, έχουν Διοικητικές, Ποινικές και Αστικές ευθύνες έναντι των πελατών τους.Διοικητικές (υψηλά πρόστιμα από 3.000€ - 30.000€),Πειθαρχικές (αφαίρεση αδείας, κλείσιμο γραφείου), και Ποινικές (φυλάκιση από 1 έως 10 έτη).Η ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ καλύπτει τα εξής :Ποινική  Νομική ΠροστασίαΗ κάλυψη αυτή αφορά την υπεράσπιση σε ποινικά δικαστήρια, λόγω κατηγορίας που αναφέρεται στην εξ’ αμελείας παράβαση ποινικών διατάξεων, αλλά και της σχετικής νομοθεσίας που αφορά την ασφαλισμένη δραστηριότητα.Νομική Προστασία Πειθαρχικών και Διοικητικών ΚυρώσεωνΗ κάλυψη αναφέρεται στην παραφύλαξη έννομων συμφερόντων στις διαφορές με τις διοικητικές αρχές, που εποπτεύουν την ασφαλισμένη δραστηριότητα(διοικητικές και πειθαρχικές κυρώσεις).Προσεπίκληση  Ασφαλιστικής Εταιρίας Αστικής Ευθύνης & Απόκρουση ΑπαιτήσεωνΗ κάλυψη αναφέρεται στην προσεπίκληση της ασφαλίζουσας τον κίνδυνο Αστικής Ευθύνης, ασφαλιστικής εταιρίας . Πέραν της προσεπίκλησης καλύπτεται και η απόκρουση αγωγής για πράξεις ή παραλήψεις, σε θέματα που αφορούν την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας και αποτελούν εξ΄αμελείας παραβάσεις της σχετικής νομοθεσίας. 
Ν.Π ΚαταναλωτώνΝ.Π ΝοσηλευτώνΝ.Π ΠυροσβεστώνΝ.Π Δημοσίων ΥπαλλήλωνΝ.Π Εξωτερικών ΦρουρώνΝ.Π Οδηγών Δημ. Μέσων ΜεταφοράςΝ.Π Σταθμαρχών – ΕλεγκτώνΝ.Π Διασωστών & Πληρωμάτων ΑσθενοφόρωνΝ.Π Υπαλλήλων  ΟΣΕ-ΕΔΙΣΥ-ΤΡΑΙΝΟΣΕ-ΕΡΓΟΣΕ-ΓΑΙΑ ΟΣΕΝ.Π Φωτοβολταϊκών Εγκαταστάσεων