A+ A A-

Νομική Προστασία

Είναι γενικά παραδεκτό, ότι οι γρήγοροι ρυθμοί και ο σύγχρονος τρόπος ζωής εγκυμονεί κινδύνους. Χρειάζεται λοιπόν κάποιος, την κατάλληλη στιγμή, με την απαραίτητη γνώση και την σωστή καθοδήγηση, να παίρνει τις σωστές αποφάσεις. Χρειάζεται δηλαδή άμεση νομική στήριξη για να αντιμετωπίσει ενδεχόμενα νομικά προβλήματα. Πολύ περισσότερα χρειάζεται την οικονομική στήριξη για να τα επιλύσει. Δηλαδή χρειάζεται την Ασφάλιση Νομικής Προστασίας.
Στο γραφείο μας, κέντρο ενδιαφέροντός μας, είναι ο ασφαλισμένος. Στόχος μας είναι να ανταποκρινόμαστε στις ανάγκες του, προτείνοντάς του προϊόντα ασφάλισης, που θα αποτελέσουν μια μοναδική και άκρως ενδιαφέρουσα λύση για αυτόν, φροντίζοντας παράλληλα για την εξυπηρέτηση του.

Καλύψεις

ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΑΣ

 1. Αναλαμβάνουμε τον εξώδικο διακανονισμό των υποθέσεων με επαγγελματισμό και εξειδικευμένη γνώση.
 2. Συγκεντρώνουμε τα δημόσια έγγραφα σε κάθε φάκελο ζημίας (ΑΒΣ, ΔΤ, Δικογραφία).
 3. Κάνουμε τις διαπραγματεύσεις για εξωδικαστικό συμβιβασμό και πάντα σε συμφωνία με τους ασφαλισμένους μας.
 4. Η ανάθεση των υποθέσεων σε δικηγόρους γίνεται με κριτήριο την εξειδίκευση και την εμπειρία τους.
 5. Παρακολουθούμε την εξέλιξη κάθε δικαστικής υπόθεσης από την αρχή μέχρι το τέλος κρατώντας αντίγραφα των δικογράφων σε κάθε φάκελο ζημίας ώστε να μπορούμε να ενημερώνουμε ανά πάσα στιγμή πελάτες και συνεργάτες μας.
 6. Στις υποθέσεις εξωτερικού οι δικοί μας γλωσσομαθείς διακανονιστές έρχονται σε επαφή με τις κατά τόπους αρμόδιες αρχές (Αστυνομία, κλιμάκια ελέγχου, τελωνεία κλπ.)
 7. Τα δικαιολογητικά των ασφαλισμένων μεταφράζονται και προωθούνται από εμάς στο εξωτερικό και εμείς αλληλογραφούμε με τις αλλοδαπές αρχές και τους τοπικούς δικηγόρους στις βασικές ξένες γλώσσες.
 8. Παροχή νομικών συμβουλών σε πελάτες και συνεργάτες.
 9. Παροχή κατευθύνσεων και σύσταση δικηγόρων σε πελάτες και συνεργάτες για μη ασφαλιστικές περιπτώσεις.

ΕΠΙΣΗΣ ΠΑΡΕΧΟΥΜΕ:

 1. Δυνατότητα ελεύθερης επιλογής δικηγόρου από τον ασφαλισμένο
 2. Υποστήριξη από ανθρώπινο δυναμικό που είναι ιδιαίτερα έμπειρο στην διαχείριση προβλημάτων του κλάδου νομικής προστασίας
 3. Δυνατότητα δημιουργίας ειδικών προγραμμάτων Νομικής Προστασίας ώστε να ανταποκρίνονται απόλυτα στις ανάγκες ομάδων με κοινά χαρακτηριστικά (π.χ. μέλη επαγγελματικών σωματείων κ.α.)

Αμερόληπτη και αποτελεσματική διαχείριση των υποθέσεων χωρίς τον κίνδυνο σύγκρουσης συμφέροντος μεταξύ Ασφαλισμένου και Ασφαλιστικής Εταιρίας.

 Δείτε Αναλυτικά

Η Νομική Προστασία Οικογένειας  παρέχει στον ασφαλισμένο και στην οικογένειά του εξασφάλιση στην ιδιωτική του ζωή, καθώς και στην επαγγελματική του με την ιδιότητα του εργαζόμενου με σχέση εξαρτημένης εργασίας.

Η Ασφαλιστική Προστασία παρέχεται:

 1. Για την άσκηση αξιώσεων αποζημιώσεως βάσει διατάξεων  νόμων περί Αστικής Ευθύνης δηλ. αν ο ασφαλισμένος ή τα μέλη της οικογένειας υποστούν σωματικές βλάβες, υλικές ή περιουσιακές ζημιές και θέλουν να στραφούν για αποζημίωση εναντίον του υπαιτίου τρίτου
 2. Για την υπεράσπιση ενώπιον δικαστηρίων λόγω κατηγορίας που αναφέρεται στην παράβαση εξ΄αμελείας πονικών διατάξεων
 3. Στην επαγγελματική δραστηριότητα σαν εργαζόμενου με εξαρτημένη σχέση εργασίας (υπάλληλος, εργάτης), στις διαφορές του με τον εργοδότη
 4. Στις διαφορές που προκύπτουν με τα ασφαλιστικά ταμεία
 5. Στις διαφορές από Ενοχικές Συμβάσεις της καθημερινής ζωής. Η Νομική Προστασία Ενοχικών Συμβάσεων περιλαμβάνει τόσο την διεκδίκηση αξιώσεων αποζημιώσεως έναντι τρίτων όσο και την απόκρουση απαιτήσεων, εφ΄όσον το αντικείμενο της διαφοράς υπερβαίνει το ελάχιστο όριο που θα αναφέρεται στο συμβόλαιο
 6. Στις διαφορές που προκύπτουν από την κύρια κατοικία του ασφαλισμένου
 7. Στις διαφορές με την Ασφαλιστική του Εταιρία από συμβόλαια Ζωής, Πυρός, Κλοπής, Σεισμού κ.λ.π. 

Η ασφαλιστική προστασία παρέχεται:

1.Σε περίπτωση που ο ασφαλισμένος εμπλακεί σ’ ένα αυτοκινητιστικό ατύχημα, που δεν ευθύνεται ή η υπαιτιότητα είναι αμφισβητούμενη, η  εταιρία αναλαμβάνει να διεκδικήσει για λογαριασμό του αποζημίωση ενώπιον των πολιτικών δικαστηρίων , για :

-τα έξοδα επισκευής του αυτοκινήτου του

-την οικονομική ζημιά που υφίσταται από την απώλεια, στέρηση ή μη χρήση του ζημιωθέντος οχήματος

-τα διαφυγόντα κέρδη

-τη μείωση της εμπορικής αξίας του αυτοκινήτου

-τα νοσοκομειακά και ιατρικά έξοδα

-την ψυχική οδύνη όταν υπάρχει τραυματισμός

-την χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης

-τα έξοδα μισθώσεως ταξί

-το ποσό της ίδιας συμμετοχής  εφ’ όσον το αυτοκίνητο καλύπτεται με μικτή ασφάλιση

2. Σε περίπτωση που ο ασφαλισμένος κατηγορείται για θάνατο ή τραυματισμό προσώπου εξ’ αμελείας, η εταιρία αναλαμβάνει τα έξοδα της υπεράσπισης του σε όλα τα ποινικά δικαστήρια μέχρι τον Άρειο Πάγο

3.Όταν ο ασφαλισμένος έχει διαφορές που προκύπτουν από την αγορά, πώληση, ανταλλαγή ή επισκευή του ασφαλισμένου αυτοκινήτου του, η εταιρία αναλαμβάνει να διεκδικήσει τις αστικές του απαιτήσεις κατά του αντιδίκου

4.Όταν ο ασφαλισμένος υποπέσει σε τροχαία παράβαση και διώκεται ποινικώς , η εταιρία αναλαμβάνει τα έξοδα της ποινικής του υπεράσπισης, όπως παραπάνω

5.Σε περίπτωση που αφαιρεθεί η άδεια κυκλοφορίας, το δίπλωμα οδηγήσεως ή οι πινακίδες του αυτοκινήτου, η εταιρία αναλαμβάνει να ασκήσει τις απαραίτητες ενστάσεις και προσφυγές στις  αρμόδιες διοικητικές αρχές και διοικητικά δικαστήρια

6. Διεκδικείται η ίδια συμμετοχή από την μικτή ασφάλιση του αυτοκινήτου καθώς και όλες οι νόμιμες απαιτήσεις που δεν αποζημιώνει η μικτή κάλυψη

7.Αναλαμβάνονται οι διαφορές με την Ασφαλιστική  Εταιρία από ασφαλιστήρια μικτής, φωτιάς ή κλοπής του αυτοκινήτου 

Στο ειδικό αυτό πρόγραμμα ασφαλίζονται οι Διαχειριστές Πολυκατοικιών για θέματα που ανακύπτουν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, για πράξεις, παραλήψεις ή παραβάσεις, καθώς επίσης και οι κοινόχρηστοι χώροι και τα κοινόχρηστα αγαθά, όπως:

 1. Ένοικος αρνείται την καταβολή κοινοχρήστων
 2. Ένοικος αρνείται ή κωλυσιεργεί την καταβολή δαπάνης αντικατάστασης σωληνώσεων, βαφής του κτιρίου, μονώσεως της ταράτσας κ.λ.π.
 3. Ο διαχειριστής κατηγορείται για υγειονομικές παραβάσεις ή ποινικά αδικήματα που συνδέονται με την άσκηση των καθηκόντων του
 4. Παραδίδεται ελλειπές φορτίο πετρελαίου ή κακής ποιότητας και προκαλεί ζημιές στον λέβητα
 5. Προκύπτουν διαφορές ως προς την τιμή ή την ποιότητα εργασίας ελαιοχρωματισμού κοινοχρήστων χώρων κ.λ.π.
 6. Νεοαγορασθείς καυστήρας ή άλλο για την κοινή χρήση και εξυπηρέτηση μηχάνημα ή εξάρτημα αποδεικνύονται ελαττωματικά
 7. Προκαλούνται ζημιές στους κοινόχρηστους χώρους από υπαιτιότητα τρίτου και εγείρεται αγωγή αποζημίωσης εναντίον του

Διαφορές από ασφαλιστήρια Αστικής Ευθύνης του εκάστοτε Διαχειριστή 

Η Ασφαλιστική Προστασία παρέχεται στις ακόλουθες περιπτώσεις:

Όταν ο ασφαλισμένος κατηγορείται για τραυματισμό ή θάνατο λουομένου ή ψαρά από αμέλεια με το σκάφος, καθώς επίσης και για ρύπανση της θάλασσας, επικίνδυνη οδήγηση, οδήγηση κοντά στην παραλία, έλλειψη σωστικών και γενικά για μη τήρηση των διατάξεων που αφορούν την ναυσιπλοΪα , τον ελλιμενισμό, την καθέλκυση , την παραβολή, την ρυμούλκηση, την αγκυροβόληση  κλπ, η εταιρία αναλαμβάνει να υπερασπίσει αυτόν και τους  συνεπιβαίνοντες , στα ποινικά δικαστήρια μέχρι τον Άρειο Πάγο

Αν ο ασφαλισμένος έχει απαιτήσεις, από σωματικές βλάβες που προκλήθηκαν σε αυτόν ή στους συνεπιβαίνοντες από υπαιτιότητα τρίτου , η εταιρία αναλαμβάνει να διεκδικήσει εξώδικα ή δικαστικά τις αξιώσεις τους, εναντίον του υπαιτίου ή της ασφαλιστικής του εταιρίας

Το ίδιο θα συμβεί αν έχετε απαιτήσεις από ζημιές που προκάλεσαν άλλοι στα δικά σας σκάφη , κατά τον πλούν, την παραβολή, τον απόπλουν , την αγκυροβόληση , την ρυμούλκηση κλπ.

Η εταιρία διεκδικεί επίσης τις απαιτήσεις σας κατά της ασφαλιστικής σας εταιρείας, εφ’ όσον αυτή δεν εκπληρώνει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από δικά σας ασφαλιστήρια, που αφορούν τα σκάφη σας. Τέλος, η εταιρία προφυλάσσει  τα δικαιώματά σας, όταν έχετε διαφορές από συμβάσεις που αναφέρονται στο σκάφος  όπως , ελαττωματική επισκευή στο ναυπηγείο, μη καταβολή συμφωνηθέντος ναύλου από τους ναυλωτές , μη καταβολή του υπολοίπου τμήματος σε περίπτωση πωλήσεως του σκάφους  κ.ο.κ.

Η κάλυψη αφορά τον ασφαλισμένο και επεκτείνεται στα επιβαίνοντα μέλη της οικογένειας του, στα μέλη του πληρώματος και στα δωρεάν μεταφερόμενα άτομα 

Ασφαλιστική Προστασία παρέχεται

1. για την διεκδίκηση αξιώσεων αποζημίωσης, σύμφωνα με διατάξεις νόμων περί αστικής ευθύνης

2. για την υπεράσπιση σε ποινικά δικαστήρια λόγω κατηγοριών που αναφέρονται στην παράβαση εξ’ αμελείας ποινικών διατάξεων που έχουν σχέση με το ασφαλισμένο αντικείμενο

3. σε περίπτωση διαφορών από μισθωτικές συμβάσεις

4. στις διαφορές μεταξύ ομόρων ιδιοκτησιών

5. σε περίπτωση διαφορών από ενοχικές συμβάσεις εφ΄όσον το αντικείμενο της διαφοράς υπερβαίνει το ετήσιο ασφάλιστρο που καταβάλλει εκάστοτε ο ασφαλισμένος και προκύπτουν από το ασφαλισμένο ακίνητο 

Ν.Π Καταναλωτών

Ν.Π Νοσηλευτών

Ν.Π Πυροσβεστών

Ν.Π Δημοσίων Υπαλλήλων

Ν.Π Εξωτερικών Φρουρών

Ν.Π Οδηγών Δημ. Μέσων Μεταφοράς

Ν.Π Σταθμαρχών – Ελεγκτών

Ν.Π Διασωστών & Πληρωμάτων Ασθενοφόρων

Ν.Π Υπαλλήλων  ΟΣΕ-ΕΔΙΣΥ-ΤΡΑΙΝΟΣΕ-ΕΡΓΟΣΕ-ΓΑΙΑ ΟΣΕ

Ν.Π Φωτοβολταϊκών Εγκαταστάσεων