A+ A A-

Ασφάλιση Επιχείρησης

Η επιχείρησή σας , εκτίθεται καθημερινά σε πολλούς κινδύνους ( φωτιά, έκρηξη, πλημμύρα, κλοπή, πράξεις βίας, σεισμό κ.α ). Το Γραφείο μας με τα σύγχρονα προγράμματα Ασφάλισης Επιχειρήσεων,  σας παρέχει την «ασφάλεια» που χρειάζεστε, ώστε να νιώθετε σίγουροι  πως ό,τι και αν συμβεί, θα μπορείτε να αντεπεξέλθετε στις περιστάσεις και να αποκαταστήσετε την λειτουργία της επιχείρησής σας.
 

Τα νέα προγράμματα Ασφάλισης Επιχειρήσεων  είναι έτσι σχεδιασμένα , ώστε να σας προσφέρουν παροχές και υπηρεσίες που διευρύνουν την έννοια της ασφάλισης  επιχειρήσεων και  σας προστατεύουν ολοκληρωμένα και αποτελεσματικά σε τιμές ιδιαίτερα οικονομικές και προσιτές σε όλους. Με πρωτοποριακές καλύψεις προσαρμοσμένες στις δικές σας απαιτήσεις και ανάγκες, σας διασφαλίζουν όχι μόνο για υλικές ζημιές αλλά και από τα επακόλουθα αυτών, τα οποία είναι δύσκολο να προβλέψετε και πολλές φορές έχουν καταστροφικά αποτελέσματα.
 

Η πολυετής παρουσία του Γραφείου μας στον ασφαλιστικό χώρο, η υποδομή μας, η αξιοπιστία μας, αλλά και το έμπειρο ανθρώπινο δυναμικό μας, αποτελούν την καλύτερη εγγύηση ότι οι προτάσεις μας εξασφαλίζουν την ουσιαστική κάλυψη και προοπτική που ζητάτε για εσάς και την επιχείρησή σας.

 

 

ΠΥΡΚΑΓΙΑ Ζημιές από πυρκαγιά από οποιαδήποτε αιτία,κεραυνό και καπνό
ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΗ Πρόσκρουση οχήματος, πτώση αεροσκάφους ή αντικειμένων που θα πέσουν από αυτό, πτώση δέντρων, κλαδιών ή στύλων
ΕΚΡΗΞΗ Έκρηξη από οποιαδήποτε αιτία
ΠΡΑΞΕΙΣ ΒΙΑΣ Απεργίες, οχλαγωγίες, πολιτικές ταραχές, κακόβουλες ενέργειες τρίτων και τρομοκρατικές ενέργειες
ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ Πλημμύρα, καταιγίδα, θύελλα, χιονόπτωση, χαλαζόπτωση , παγετός
ΔΙΑΡΡΟΗ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ Διαρροή ή/και θραύση σωληνώσεων και δεξαμενών ύδρευσης, θέρμανσης, ψύξης, αποχέτευσης και αυτόματης εγκατάστασης κατάσβεσης πυρκαγιάς, εργασίες διερεύνησης της ζημιάς και αποκατάστασής της
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Ζημιές ηλεκτρονικού εξοπλισμού όπως ηλεκτρονικών υπολογιστών, ταμειακών μηχανών, ηλεκτρονικών μηχανών ζύγισης, ιατρικών ηλεκτρονικών μηχανημάτων κλπ. 
ΤΖΑΜΙΑ ΚΑΙ ΚΑΘΡΕΠΤΕΣ Θραύση τζαμιών και σταθερά αναρτημένων καθρεπτών, έξοδα τοποθέτησης
ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Βραχυκύκλωμα ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων κτιρίουΒραχυκύκλωμα ηλεκτρικών συσκευών
ΚΑΤΑΣΤΟΛΗ ΖΗΜΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ Έξοδα πυρόσβεσης και περιορισμού της ζημιάς, άντλησης υδάτων, καθαιρέσεων, κατεδαφίσεων και αποκομιδής ερειπίων μετά από ζημιά
ΚΛΟΠΗ ΜΕ ΔΙΑΡΡΗΞΗ Η ΛΗΣΤΕΙΑ Κλοπή με διάρρηξη ή/και ληστεία του περιεχομένου (των εμπορευμάτων ή/και του εξοπλισμού) της επιχείρησης, ζημιές σε κτίριο ή/και περιεχόμενο από την προσπάθεια κλοπής ή ληστείας
Ληστεία ταμείου
Διάρρηξη/ληστεία του περιεχομένου του χρηματοκιβωτίου
Ληστεία κατά τη μεταφορά χρημάτων
ΕΥΘΥΝΕΣ ΠΡΟΣ ΠΕΛΑΤΕΣ, ΓΕΙΤΟΝΕΣ ΚΑΙ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ Αστική ευθύνη έναντι τρίτων για υλικές ζημιές και σωματικές βλάβες από τη λειτουργία του επαγγελματικού χώρου
Αστική ευθύνη έναντι τρίτων για υλικές ζημιές και σωματικές βλάβες από πυρκαγιά, έκρηξη, πλημμύρα και διαρροή σωληνώσεων
Αστική ευθύνη έναντι του ιδιοκτήτη του κτιρίου για υλικές ζημιές  από πυρκαγιά, έκρηξη, πλημμύρα και διαρροή σωληνώσεων
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ Ζημιές στα εμπορεύματα κατά τη μεταφορά τους σε χώρο επίσημης έκθεσης, εκτός επιχείρησης
ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΗ ΖΗΜΙΑ Δαπάνες μεταστέγασης, μεταφοράς, προσωρινής αποθήκευσης και φύλαξης εμπορευμάτων και εξοπλισμού σε άλλο χώρο, λόγω καλυπτόμενης ζημιάς
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Θάνατος από ατύχημα, Μόνιμη Ολική Ανικανότητα, Μόνιμη Μερική Ανικανότητα επιχειρηματία, Δαπάνες αποκατάστασης της υγείας του από ατύχημα
Θάνατος από ατύχημα, Μόνιμη Ολική Ανικανότητα, Μόνιμη Μερική Ανικανότητα υπαλλήλων, Δαπάνες αποκατάστασης της υγείας τους από ατύχημα
Δαπάνες προσωρινής αντικατάστασης υπαλλήλου συνεπεία ατυχήματος
ΔΟΣΕΙΣ ΔΑΝΕΙΩΝ Καλύπτονται οι δόσεις των επαγγελματικών δανείων μέχρι και 6 μήνες μετά την καλυπτόμενη ζημιά
ΔΙΑΚΟΠΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Η ΑΠΩΛΕΙΑ ΕΝΟΙΚΙΩΝ Παρέχεται είτε ημερήσιο επίδομα για την κάλυψη των παγίων εξόδων της επιχείρησης (ενοίκιο, λογαριασμοί ΔΕΗ, σταθερής τηλεφωνίας και ύδρευσης) μετά από καλυπτόμενη ζημιά είτε η απώλεια ενοικίων έως 12 μήνες μετά τη ζημιά
ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΑΛΥΨΗΣ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΛΟΓΩ ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΩΝ ΖΗΜΙΩΝ Παρέχεται ημερήσιο επίδομα σε περίπτωση φυσικής καταστροφής στην περιοχή λειτουργίας της επιχείρησης,
χωρίς υλική ζημιά στην ίδια την επιχείρηση
Παρέχεται ημερήσιο επίδομα σε περίπτωση φυσικής καταστροφής ή πυρκαγιάς της κατοικίας του ιδιοκτήτη ή νόμιμου εκπροσώπου της επιχείρησης
ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Καλύπτονται χρηματικές απώλειες που μπορεί να προξενήσουν με δόλο οι υπάλληλοι της επιχείρησης
ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ Καλύπτονται έξοδα για νομική υποστήριξη
ΚΑΛΥΨΗ ΣΕΙΣΜΟΥ Ζημιές από σεισμό, καθίζηση, κατολίσθηση και τσουνάμι συνεπεία σεισμού
ΚΑΘΙΖΗΣΗ-ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΗ Καθίζηση εδάφους, κατολίσθηση, πτώση βράχων